Veilig laden en lossen van vloeistoffen bij tankvervoer (MPM020 - CATEGORIE 1)

.

 

Praktische informatie


Erkenningsnummer FOD : OCF-029/MPM-020
Deze module omvat een theoretisch en een praktisch deel
- Theorie:

Algemene doelstelling: het wegnemen en/of voorkomen van onveilige situaties door het omschrijven van de verantwoordelijkheden en werkzaamheden van de betrokken partijen bij het laden en lossen van vloeistoffen met een tankwagen. Verplichtingen verschillende partijen voor laden & lossen. Product eigenschappen. Laden & lossen: niet standaard operaties / taken en verantwoordelijkheden van de chauffeur en de operator / laden van een tankwagen / onstabiliteit bij een tankwagen / lossen van een tankwagen / reinigen & verwarmen van een tankwagen / laad- en losslangen & koppelstukken. Opsomming van risico’s en de beheersmaatregelen.

- Praktijk:

Set-up van een combinatie trekker-tankoplegger, met demonstratie. Nut en werking van de verschillende veiligheidsfuncties. Principe van transfers in gesloten circuit en werking van het systeem. Werking en principe van de pomp en de compressor installatie op de tankwagen. Hermetische tank versus atmosferische tank. Bespreking identificatieplaat op de tankwagen

- Syllabus: Elke deelnemer ontvangt een mooi cursusboek dat men nadien steeds kan gebruiken.

 - Maximum aantal deelnemers: 20 - Prijs: 235,-€ - In de mate van het mogelijke wordt het praktische deel aangepast in functie van de noden van de deelnemende bedrijven. -  Aantal kredietpunten: 7

 

Geplande lessen van deze opleiding

Momenteel hebben we geen lessen gepland. Heeft u interesse in deze opleiding? Contacteer ons.