Vervoer van gevaarlijke goederen onder vrijstelling (MPM017 - CATEGORIE 2)

.

Praktische informatie


Erkenningsnummer FOD : OCF-029/MPM-017
Deze module omvat een theoretisch en een praktisch deel.
- Theorie:

Reglementering met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen. Indeling van de gevaarlijke goederen. Houders voor vervoer van gevaarlijke goederen (colli + tanks). Het vervoerdocument. Signalisatie. Voorschriften tijdens het vervoer. Preventie en noodmaatregelen. Stuwing en beveiliging van de lading. ADR vrijstellingen.

- Praktijk:

Uitgewerkte oefenvragen i.v.m. het vervoerdocument, signalisatie, samenlading, ADR vrijstelling beperkte en uitgezonderde hoeveelheden, en tenslotte ADR vrijstelling volgens vervoerde hoeveelheid.

- Syllabus:

Elke deelnemer ontvangt een cursusboek bestaande uit een duidelijke powerpointpresentatie in kleur met voldoende ruimte om notities & oefeningen te maken.- Maximum aantal deelnemers: 20 - Prijs: 155,-€ per cursist excl. BTW - Aantal kredietpunten: 7

Geplande lessen van deze opleiding