ADR VEILIGHEIDSADVISEUR INITIEEL (alle klasse behalve 1,2 &7)

.

Praktische informatie


1. INITIËLE CURSUSSEN

Ondernemingen die te maken hebben met het vervoer, het laden en het lossen, het verpakken of het verzenden van gevaarlijke stoffen moeten beschikken over een veiligheidsadviseur vervoer van Gevaarlijke Stoffen.
U wordt veiligheidsadviseur door het volgen van een door de overheid erkend cursus en het succesvol afleggen van een overheidsexamen.
De opleiding verschaft u een zeer grondige kennis van de voorschriften betreffende het wegtransport van gevaarlijke stoffen.
Onze diensten bieden door de overheid erkende opleidingen veiligheidsadviseur aan voor zowel Wegtransport (ADR), Spoortransport (RID) als Binnenvaart (ADN).
Met andere woorden, wij bieden u het totaalpakket!
De opleiding is tevens geschikt voor al wie, naast de veiligheidsadviseur, een grondige kennis van de  ADR  voorschriften wil verwerven.

Cursusinhoud

De duur en het programma van de opleiding zijn voorgeschreven door de overheid. De  INITIËLE  CURSUS bestaat uit:
Een algemeen gedeelte  : 2 dagen

 • ​Overzicht transportregelgevingen transport gevaarlijke stoffen
 • Structuur van het ADR / ADN / RID
 • Productclassificatie - grondige bespreking, productbenaming
 • ​Verpakkingsvoorschriften 

Een specialisatie gedeelte wegvervoer (ADR) : 3 dagen

 • Voorschriften voor tanks, type tanks, hun kenmerking, controles en beproevingen
 • Losgestort vervoer
 • Uitrusting van het voertuigen en de bemanning ervan
 • Voorschriften voor onderweg
 • Documenten bij het wegvervoer van gevaarlijke stoffen
 • Vrijstellingen van het ADR 
 • Voorschriften inzake beveiliging
 • Nationale voorschriften 
 • De taken van de veiligheidsadviseur

Specialisatie Klasse 2 (gassen) : 1 dag

 • Criteria klasse 2 
 • Verpakkingsvoorschriften
 • Voorschriften voor tanks, type tanks

Het algemene gedeelte geeft u ook de mogelijkheid tot deelname aan de specialisatie spoortransport (RID) en binnenvaart (ADN).

De cursus geeft u toegang tot het officiële examen afgenomen de overheid via een erkende exameninstelling. Desgewenst kan men eveneens deelnemen aan een examen in Nederland.

Het examengeld is rechtreeks te vereffenen met de exameninstelling.

2. CURSUSMATERIAAL

Gedurende de cursus wordt intensief gebruik gemaakt van het ADR-2023 reglement. Beschikt u niet over deze boeken, dan kunt u deze Belgische wetteksten bij ons bestellen aan de voordelige prijs van € 155,- (deze voordeelprijs is enkel geldig bij deelname aan een cursus).

3. PLAATS VAN DE CURSUSSEN :

 • Schipperswelzijn - Straatsburgdok - Noordkaai 2, Antwerpen 
 • Gent/Mariakerke, kantoor, Wijmenstraat 21K, 9030 Mariakerke
 • Schelle - Molenberglei 6 - 2627 Schelle

4. EXAMENS

Het examen wordt afgenomen door het ITLB (www.itlb.be) te Brussel. Examens worden georganiseerd in Gent, Schelle en Brussel.

Prijs: 

€ 935,- (excl. BTW)

Duur: 

5 dagen + examenGeplande lessen van deze opleiding

ADR VEILIGHEIDSADVISEUR INITIEEL (alle klasse behalve 1,2 &7)
Inschrijvingen: 1/20
Gent (Mariakerke)
Lesdag(en): 5
19/11/24
20/11/24
26/11/24
27/11/24
28/11/24
Inschrijven