Wegcode + invullen Europees aanrijdingsformulier (MPM025 - CATEGORIE 2)

.

Praktische informatie


Erkenningsnummer FOD : OCF-029/MPM-025
Deze module omvat een theoretisch en een praktisch deel
- Theorie:

De kennis van de vrachtwagenbestuurder opfrissen aangaande de wegcode in verband met massa's en hun beperkingen, snelheid, stilstaan en parkeren, inhalen, voorrang, plaats op de openbare weg, veiligheid in tunnels en speciale lichten. Hierbij worden ook de recente aanpassingen in de wetgeving onder de aandacht gebracht.

- Praktijk:

Aan de hand van een fictief verkeersongeval wordt het correct invullen van het Europees aanrijdingsformulier ingeoefend.

- Syllabus:

Elke deelnemer ontvangt een cursusboek bestaande uit een duidelijke powerpointpresentatie in kleur met voldoende ruimte om notities te maken.- Maximum aantal deelnemers: 20 - Prijs: 155,-€ per cursist excl. BTW - Aantal kredietpunten: 7

Geplande lessen van deze opleiding

Momenteel hebben we geen lessen gepland. Heeft u interesse in deze opleiding? Contacteer ons.