CMR en andere vervoersdocumenten (MPM023 - CATEGORIE 2)

.

 

Praktische informatie


Erkenningsnummer FOD : OCF-029/MPM-023
Deze module omvat een theoretisch en een praktisch deel
- Theorie:

Algemene doelstelling: Het doel van deze opleiding is om de kennis van de vrachtwagenbestuurder aangaande het invullen van de CMR vrachtbrief en andere vervoersdocumenten, en de verplichtingen die voortvloeien uit het vervoerscontract, op te frissen. Oefeningen worden ook voorzien om deze materie onder de knie te krijgen. Cursusindeling: · Deel 1 → Inleiding tot de cursus · Deel 2 → Introductie tot het CMR verdrag · Deel 3 → Beschrijving van de vervoersovereenkomst · Deel 4 → Invullen van de CMR vrachtbrief · Deel 5 → Speciale gevallen m.b.t. vervoersdocument (douane / BTW / cabotage documenten / vertraging in de aflevering) · Deel 6 → e-CMR of digitale vrachtbrief · Deel 7 → Prototypeformulier voor multimodaal transport / Dangerous Goods Declaration / Shipper's Declaration · Deel 8 → Identificatieformulier / afgiftebewijs / overbrengingsdocument bij afvaltransport · Deel 9 → De vervoersvergunning · Deel 10 → Het rijbewijs · Deel 11 → Het opleidingsgetuigschrift ADR Chauffeur · Deel 12 → Het keuringsbewijs · Deel 13 → De technische fiche · Deel 14 → Het identificatieverslag van vrachtwagen · Deel 15 → Het gelijkvormigheidsattest · Deel 16 → Het kentekenbewijs · Deel 17 → Het ADR keuringsdocument · Deel 18 → Het montage-attest · Deel 19 → Het attest van ladingzekering / attest van de vrijstelling meerwaarden · Deel 20 → De verzekeringsattesten · Deel 21 → Het Europees Aanrijdingsformulier / verkeersongevallen · Deel 22 → Bijlagen.

- Praktijk:

Aan de hand van praktische oefeningen worden de besproken les-topics meer in detail toegelicht. Toepassing en gebruik van de CMR vrachtbrief. Toepassing en gebruik van de opgelijste / besproken vervoersdocumenten. Toepassing van de aangeleerde praktijken a.h.v. oefenvragen-sets, met toelichting van de juiste antwoorden. Foto’s van de verschillende besproken vervoersdocumenten.

- Syllabus:

Elke deelnemer ontvangt een cursusboek bestaande uit een duidelijke powerpointpresentatie in kleur met voldoende ruimte om notities te maken, aangevuld met een bijlagen-set.

 - Maximum aantal deelnemers: 20 - Prijs: 155,- euro per cursist excl. BTW - Aantal kredietpunten: 7

Geplande lessen van deze opleiding