ADR-opleiding voor administratief en logistiek personeel

Algemene ADR opleiding voor personen die betrokken zijn bij het wegvervoer van gevaarlijke goederen (dispatchers, laad- en lospersoneel, goederenbehandelaars, magazijniers, administratieve bedienden, enz.), conform ADR Reglement §1.3

 

Totaal: 280,-€/excl btw - incl lunch 

Praktische informatie


1. Inleiding tot het ADR Reglement 2. Veiligheidsverplichtingen van de ADR betrokkenen 3. Classificatie en identificatie van gevaarlijke goederen 4. Aanstelling van een ADR Veiligheidsadviseur (DGSA) 5. Overzicht & toepassing van vereiste ADR documenten 6. Vervoer van gevaarlijke goederen in beperkte en uitgezonderde hoeveelheden 7. Voorschriften m.b.t. ADR verpakkingen en tanks 8. ADR kenmerken, etikettering en signalisatie 9. Melding van voorvallen waarbij gevaarlijke goederen betrokken zijn 10. ADR beveiligingsvoorschriften 11. Voorwaarden voor het ADR vervoer, het laden, het lossen en de behandeling 12. Referenties- Duur: 1 dag - Mogelijkheid tot subsidie LOGOS (Vormingsfonds PC 226)

Geplande lessen van deze opleiding

Momenteel hebben we geen lessen gepland. Heeft u interesse in deze opleiding? Contacteer ons.