Arbeids-& Verkeersongevallen + Europees aanrijdingsformulier (MPM005 - CATEGORIE 3)

.

Praktische informatie


Erkenningsnummer FOD : OCF-029/MPM-005
Deze module omvat een theoretisch en een praktisch deel
- Theorie:

Bespreken welke criteria opgelegd worden aan een arbeidsongeval, de soorten arbeidsongevallen en enkele voorbeelden van de rechtspraak worden bekeken en er wordt nagegaan welke de risicoprofielen zijn. De gevolgen van arbeidsongevallen en de preventie worden overlopen. De oorzaken en soorten verkeersongevallen worden bekeken en er wordt nagegaan welke handelingen genomen moeten worden bij een verkeersongeval met stoffelijke schade, met gewonden of met dodelijke afloop. Er wordt uitgelegd hoe het Europees aanrijdingsformulier correct ingevuld moet worden.

- Praktijk:

Aan de hand van een fictief verkeersongeval wordt het correct invullen van het Europees aanrijdingsformulier ingeoefend.

- Syllabus:

Elke deelnemer ontvangt een cursusboek bestaande uit een duidelijke powerpointpresentatie in kleur met voldoende ruimte om notities te maken.- Maximum aantal deelnemers: 20 - Prijs: 155,- euro per cursist excl. BTW - Aantal kredietpunten: 7

Geplande lessen van deze opleiding