Arbeids- en verkeersongevallen + E.H.BO. (MPM007 - CATEGORIE 3)

Praktische informatie

Erkenningsnummer FOD : OCF-029/MPM-007
Deze module omvat een theoretisch en een praktisch deel
- Theorie:

Bespreken welke criteria opgelegd worden aan een arbeidsongeval, de soorten arbeidsongevallen en enkele voorbeelden van de rechtspraak worden bekeken en er wordt nagegaan welke de risicoprofielen zijn. De gevolgen van arbeidsongevallen en de preventie worden overlopen. De oorzaken en soorten verkeersongevallen worden overlopen en er wordt besproken wat te doen bij een ongeval; hoe de hulpdiensten verwittigen, benadering van het slachtoffer, verzorgen kleine wonden, verstikking, verstuikingen, verplaatsen van het slachtoffer, enz...

- Praktijk:

Er wordt onder meer geoefend op het verplaatsen van een slachtoffer, stabiele zijligging, aanbrengen van een drukverband, ontsmetten van een wonde, enz...

- Syllabus:

Elke deelnemer ontvangt een cursusboek bestaande uit een duidelijke powerpointpresentatie in kleur met voldoende ruimte om notities te maken.- Maximum aantal deelnemers: 20 - Prijs: 190 euro per cursist excl. BTW - Aantal kredietpunten: 7Geplande lessen van deze opleiding

Momenteel hebben we geen lessen gepland. Heeft u interesse in deze opleiding? Contacteer ons.