Ladingsbeveiliging voor het wegvervoer (MPM002 - CATEGORIE 1)

 

.

 

Praktische informatie


Erkenningsnummer FOD : OCF-029/MPM-002
Deze module omvat een theoretisch en een praktisch deel.
- Theorie:

De huidige normen betreffende ladingzekering en categorisering op basis van de Belgische wetgeving worden overlopen. Begrippen zoals massa, gewicht, zwaartepunt, versnellingskrachten, verdeling van de lading en voertuigkeuze worden besproken. Tevens wordt er nagegaan wie aansprakelijk is voor het stuwen, welke soorten stouwingsvormen er bestaan en voor welke soort lading ze gebruikt kunnen worden. In functie van de bedrijfsactiviteiten van de betrokken firma kan dit deel aangepast worden naar bvb. ladingbeveiliging gasflessen enz...

-Praktijk:

Aan de hand van praktische oefeningen het gebruik van een aantal stouwings-vormen inoefenen, oefeningen betreffende het berekenen van de wrijvingsweerstand, het aantal te gebruiken spanbanden, krachten die opgevangen worden door het kopschot, antislipmatten, enz...

- Syllabus:

Elke deelnemer ontvangt een cursusboek bestaande uit een duidelijke powerpointpresentatie in kleur met voldoende ruimte om notities te maken, en de Nederlandstalige versie van de “European Best Practice Guidelines on Cargo Securing for Road Transport”

 

 - Maximum aantal deelnemers: 20 - Prijs: 155,-€/cursist - In de mate van het mogelijke wordt het praktische deel aangepast in functie van de noden van de deelnemende bedrijven. -  Aantal kredietpunten: 7.

 

 

Geplande lessen van deze opleiding