Rij- en rusttijden+ gebruik digitale tachograaf (MPM003 - CATEGORIE 2)

.

Praktische informatie


Erkenningsnummer FOD : OCF-029/MPM-003
Deze module omvat een theoretisch en een praktisch deel.
- Theorie:

Het wettelijk kader en het toepassingsgebied worden overlopen alsook de uitzonderingen voorzien in de Belgische wetgeving. Een aantal begrippen zoals onderbreking, rijtijd, rusttijd, arbeidstijd ten opzichte van beschikbaarheidstijd, max. wekelijkse arbeidsduur enz. worden besproken. Er wordt nagegaan hoe de rij- en rusttijden correct toegepast moeten worden, wie aansprakelijk is bij fraude en welke de sancties zijn. Tevens wordt het gebruik van de analoge/digitale tachograaf nader bekeken (o.a. besturingskaart, bedieningsaanwijzingen, pictogrammen)

- Praktijk:

Het praktisch gebruik van de tachograaf wordt bekeken door middel van demokoffers, aan de hand van uitgelezen downloads de rij- en rusttijden correct toepassen, problemen die de chauffeurs al ondervonden hebben met het gebruik van de tachograaf worden besproken.

- Syllabus:

Elke deelnemer ontvangt een cursusboek bestaande uit een duidelijke powerpointpresentatie in kleur met voldoende ruimte om notities te maken- Maximum aantal deelnemers: 20 - Prijs: 155,-€ per cursist excl. BTW - Aantal kredietpunten: 7

Geplande lessen van deze opleiding