FVB-FFC constructiv en Vormelek - Volta

Fvb-ffc Constructiv is het Fonds voor de Vakopleiding in de Bouwnijverheid.

Volta betaalt aan de werkgever die ressorteert onder het PSC 149.01 (RSZ prefix 067 of 467)
een premie voor elke arbeider die een niet- bedrijfsspeciefieke opleiding met het Vormelek-label
volgt (opleiding van min. 3u, tussen 7u en 17u).