Vlaams OpleidingsVerlof (VOV)

Werknemers in de privésector hebben onder bepaalde voorwaarden recht op het Vlaams OpleidingsVerlof
(afgekort VOV – de opvolger van het betaald educatief verlof).

Ze mogen afwezig zijn op het werk om een opleiding te volgen, terwijl hun loon wordt doorbetaald.

De werkgever kan ter compensatie een forfaitair bedrag terugbetaald krijgen indien de opleiding minstens 32 uren duurt.

De terugbetalingsaanvraag gebeurt via het WSE-loket met vermelding van het registratienummer voor loopbaangerichte opleidingen ODB-P00001.

De volgende VVV opleidingen (incl. registratienummer) komen voor VOV in aanmerking:

  • ODB-0002141 → nascholingen Vakbekwaamheid conform Europese Code 95 (opgelet: volledige cyclus van 35u!)
  • ODB-0002142 → opleiding basis ADR Veiligheidsadviseur
  • ODB-0002140 → opleiding vervolmaking ADR Veiligheidsadviseur

Meer detail-info kan teruggevonden via de website van betrokken bevoegde overheid (Vlaams Gewest): https://www.vlaanderen.be/vlaams-opleidingsverlof