Sociaal Fonds Transport en Logistiek

Voor werknemers die ingeschreven zijn als “arbeider” in de RSZ categorie 083
kan u een subsidie bekomen bij het Sociaal Fonds Transport en Logistiek, afgekort SFTL.

Het SFTL stimuleert en ondersteunt de permanente vorming van werknemers; het komt tussen
in de opleidingskost van arbeiders uit de sector voor opleidingsmodules als ADR,
opleidingen in het kader van de nascholing ivm vakbekwaamheid van de chauffeurs.

bijkomende informatie